BCNSPRNW | (ร่าง)ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสนับสนุนการเรียนรู้ในยุค Digital รายการ ค่ารื้อถอนและปรับปรุงห้อง simulationมีผลลัพธ์

หน้าหลัก >หน้าข่าว


ร่างประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสนับสนุนการเรียนรู้ในยุค Digital รายการ ค่ารื้อถอนและปรับปรุงห้อง simulation 

ชั้น 2 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ดูรายละเอียดที่นี่ >>คลิก<<

Update cookies preferences