BCNSPRNW | (ร่าง)ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค อาคารหอพักนักศึกษา 4 ชั้นมีผลลัพธ์

หน้าหลัก >หน้าข่าว

-ร่าง- ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค อาคารหอพักนักศึกษา 4 ชั้น 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ดูรายละเอียดที่นี่ >>คลิก<<

Update cookies preferences