BCNSPRNW | ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ (บุคคลภายนอก) ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรามีผลลัพธ์

หน้าหลัก >หน้าข่าว

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ (บุคคลภายนอก)

1. ชื่อตำแหน่ง  พนักงานรักษาความปลอดภัย

อัตราว่าง   1 อัตรา

ค่าจ้างที่จะได้รับ    เดือนละ 10,000 บาท

ระยะเวลาการจ้าง    วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567   


ผู้ประสงค์จะสมัครรับการสอบคัดเลือก สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานทรัพยากรบุคคล กลุ่มอำนวยการ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ตั้งแต่วันที่ 4 – 26 มีนาคม 2567 ในวันและเวลาราชการหรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 056 213 741


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบได้ที่นี่ คลิก

ข่าวที่น่าสนใจ (ข่าวทั้งหมด)

(ร่าง)ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค อาคารหอพักนักศึกษา 4 ชั้น
ร่างประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสนับสนุนการเรียนรู้ในยุค Digital รายการ ค่ารื้อถอนและปรับปรุงห้อง simulation
ประชาสัมพันธ์ โครงการให้บริการวิชาการ "พัฒนาคุณภาพพยาบาล สู่ความเป็นเลิศในการดูแลสตรีตั้งครรภ์และทารกในครรภ์" ของสาขาการพยาบาลสูติศาสตร์ ซึ่งจะอบบรม วันที่ 23 พ.ค. - 6 ก.ย. 67 โดยให้เริ่มลงทะเบียนเข้าอบรมได้ตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. - 3 พ.ค. 67
Update cookies preferences