BCNSPRNW | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการมีผลลัพธ์

หน้าหลัก >หน้าข่าว

ข่าวที่น่าสนใจ (ข่าวทั้งหมด)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค อาคารหอพักนักศึกษา 4 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ป.ตรี และปวส. รอบที่ 4 รับตรงอิสระ ปี 2567
คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2567 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วพบ.สปร.นว.
Update cookies preferences