มีผลลัพธ์

วิทยาเขต สวรรค์ประชารักษ์

45 ถ.อรรถกวี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

โทร 056-213741
โทรสาร 056-214028
Email : contact@bcnsprnw.ac.th

วิทยาเขต นครสวรรค์

157/1 ม.1 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

โทร 056-256550, 056-255563
โทรสาร 056-256551
Email : contact@bcnsprnw.ac.th

Update cookies preferences