ระบบฐานข้อมูลวิทยาลัย

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

 

Visitors (ตั้งแต่ 20 พ.ย. 57)

661819
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
127
444
127
658537
7251
13937
661819

Your IP: 54.221.147.93
Server Time: 16/12/2018 09:34:12
-ใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบการรับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2561
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2561 (การรับตรงอิสระ)
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต การรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561
-ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ (การรับตรงอิสระ) ประจำปีการศึกษา 2561
-ประกาศประกาศฯ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก การรับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2561
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์หลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2561 ประมวลผลคัดเลือกรอบที่ 5
-ประกาศข้อปฏิบัติในการมอบตัวเข้าศึกษา ปี 2561
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2561 การรับแบบ Admissions (ประมวลผลคัดเลือกรอบที่ 4)
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ผลการตรวจร่างกาย และสัมภาษณ์ หลักสูตรต่างๆ กระทรวงสาธารณสุข การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2561 ประมวลผลคัดเลือกรอบที่ 4
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2561 ประมวลผลคัดเลือกรอบที่ 3
-ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2561
-ประชาสัมพันธ์ การรายงานตัวของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
-ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ผลการตรวจร่างกาย และสัมภาษณ์ การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2561 ประมวลผลคัดเลือกรอบที่ 3
-ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2561 ประมวลผลคัดเลือกรอบที่ 2
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 การรับแบบ Admissions (ประมวลผลคัดเลือกรอบที่ 2)
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2561 การรับแบบ Admissions (ประมวลผลคัดเลือกรอบที่ 2)
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ผลตรวจร่างกาย และสัมภาษณ์ ระบบ Admission ประจำปีการศึกษา 2561 (ประมวลผลรอบที่ 2)
-ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2561 ประมวลผลคัดเลือกรอบที่ 1
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 การรับแบบ Admissions ประมวลผลคัดเลือกรอบที่ 1 (วพบ.สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ เป็นสถานที่ศึกษา)
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2561 การรับแบบ Admissions (วพบ.สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ เป็นสถานที่สัมภาษณ์)
-ปฏิทินการรับสมัคร การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2561
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ผลการตรวจร่างกาย และสัมภาษณ์ การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2561
-ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2561 การรับแบบ Admissions
-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 3 หลักสุตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต การรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561
-ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต การรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561 (ประมวลผลคัดเลือกรอบที่ 2)
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต การรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561 (ประมวลผลคัดเลือกรอบที่ 2)
-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก การรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561 (ประมวลผลคัดเลือกรอบที่ 2)
-ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต การรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต การรับตรง ปีการศึกษา 2561
-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อตรวจร่างกาย รอบการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561 (แก้ไข 12 ก.พ. 61)
-รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์หลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2561 (การรับตรง)
-ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรงจากพื้นที่
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2561
-ประกาศ เรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ปีการศึกษา 2561