ระบบฐานข้อมูลวิทยาลัย

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

Search CINAHL at BCN Sawanpracharak.:

Keyword Title Author
Nursing VDO
 

 

 

 

Visitors (ตั้งแต่ 20 พ.ย. 57)

599655
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
208
597
2386
592789
9244
17512
599655

Your IP: 54.198.126.110
Server Time: 16/08/2018 11:31:38
-ใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบการรับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2561
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2561 (การรับตรงอิสระ)
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต การรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561
-ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ (การรับตรงอิสระ) ประจำปีการศึกษา 2561
-ประกาศประกาศฯ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก การรับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2561
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์หลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2561 ประมวลผลคัดเลือกรอบที่ 5
-ประกาศข้อปฏิบัติในการมอบตัวเข้าศึกษา ปี 2561
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2561 การรับแบบ Admissions (ประมวลผลคัดเลือกรอบที่ 4)
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ผลการตรวจร่างกาย และสัมภาษณ์ หลักสูตรต่างๆ กระทรวงสาธารณสุข การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2561 ประมวลผลคัดเลือกรอบที่ 4
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2561 ประมวลผลคัดเลือกรอบที่ 3
-ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2561
-ประชาสัมพันธ์ การรายงานตัวของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
-ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ผลการตรวจร่างกาย และสัมภาษณ์ การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2561 ประมวลผลคัดเลือกรอบที่ 3
-ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2561 ประมวลผลคัดเลือกรอบที่ 2
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 การรับแบบ Admissions (ประมวลผลคัดเลือกรอบที่ 2)
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2561 การรับแบบ Admissions (ประมวลผลคัดเลือกรอบที่ 2)
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ผลตรวจร่างกาย และสัมภาษณ์ ระบบ Admission ประจำปีการศึกษา 2561 (ประมวลผลรอบที่ 2)
-ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2561 ประมวลผลคัดเลือกรอบที่ 1
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 การรับแบบ Admissions ประมวลผลคัดเลือกรอบที่ 1 (วพบ.สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ เป็นสถานที่ศึกษา)
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2561 การรับแบบ Admissions (วพบ.สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ เป็นสถานที่สัมภาษณ์)
-ปฏิทินการรับสมัคร การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2561
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ผลการตรวจร่างกาย และสัมภาษณ์ การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2561
-ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2561 การรับแบบ Admissions
-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 3 หลักสุตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต การรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561
-ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต การรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561 (ประมวลผลคัดเลือกรอบที่ 2)
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต การรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561 (ประมวลผลคัดเลือกรอบที่ 2)
-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก การรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561 (ประมวลผลคัดเลือกรอบที่ 2)
-ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต การรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต การรับตรง ปีการศึกษา 2561
-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อตรวจร่างกาย รอบการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561 (แก้ไข 12 ก.พ. 61)
-รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์หลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2561 (การรับตรง)
-ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรงจากพื้นที่
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2561
-ประกาศ เรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ปีการศึกษา 2561