ระบบฐานข้อมูลวิทยาลัย

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

Search CINAHL at BCN Sawanpracharak.:

Keyword Title Author
Nursing VDO
 

 

 

 

Visitors (ตั้งแต่ 20 พ.ย. 57)

599643
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
196
597
2374
592789
9232
17512
599643

Your IP: 54.198.126.110
Server Time: 16/08/2018 11:30:53
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
-รายงานการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เฉพาะงบลงทุนฯ
-รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาส 4 รอบ 12 เดือน
-รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ไตรมาส 4 รอบ 12 เดือน
-รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในรอบเดือนกรกฎาคม 2561
- ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- (ร่าง) ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
-รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในรอบเดือนมิถุนายน 2561
-ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ไตรมาส 3 รอบ 9 เดือน
(ร่าง) ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-(ร่าง) ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในรอบเดือนพฤษภาคม 2561
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบกันซึมพื้นชั้นดาดฟ้าอาคารอำนวยการและอาคารลีลาวดี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบกันซึมพื้นชั้นดาดฟ้าอาคารอำนวยการและอาคารลีลาวดี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ปรับแผน ครั้งที่ 4)
-รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในรอบเดือนเมษายน 2561
- ขออนุมัติยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2561
- ขออนุมัติประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2561
-แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปรับแผน ครั้งที่ 3)
-รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาส 2 รอบ 6 เดือน
-รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 61 (ในรอบเดือน มี.ค.61)
-รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ไตรมาส 2 รอบ 6 เดือน
-รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 61 (ในรอบเดือน ก.พ.61)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาระบบฐานข้อมูลของวิทยาลัยฯในการบริหารและตัดสินใจ
-รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในรอบเดือน มกราคม 2561
-ประกาศขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ปรับแผน)
-แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปรับแผน ครั้งที่ 2)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องขยายเสียง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรีโมทไร้สาย
-รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธ.ค.60
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา
-รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ไตรมาส 1 รอบ 3 เดือน
-รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560
-รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย.60
-รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดซื้อวัสดุ
-รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค.60
-แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปรับแผน ครั้งที่ 1)
- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
-แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศเผยแพร่แผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
-แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
-ขอรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาส 4 รอบ 12 เดือน
-ขอรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ไตรมาส 4 รอบ 12 เดือน
-รายงานผลตามแผนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
-รายงานการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
-ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ 2 รายการ
- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบฯ 2561 ( เงินงบประมาณฯ )
-รายงานแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
-รายงานแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่สินสิ่งก่อสร้าง)
-รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ 2560 เฉพาะงบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง)ไตรมาส 3 รอบ 9 เดือน
-รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง)ไตรมาส 2 รอบ 6 เดือน
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไตรมาส 2 รอบ 6เดือน
-แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไตรมาส 1 รอบ 3 เดือน
-รายงานแผนการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบ 2560 (วิทยาลัย)
-รายงานแผนการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบ 2560
-รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง งบลงทุน ปีงบ 2560
-ขออนุมัติแผนจัดสรรวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษ เอ4 ประจำปีงบประมาณ 2560
-ขออนุมัติแผนจัดสรรวัสดุ คุรุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2560
-ขออนุมัติแผนจัดสรรวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560