ระบบฐานข้อมูลวิทยาลัย

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

EPlogo

Search CINAHL at BCN Sawanpracharak.:

Keyword Title Author
Nursing VDO
 

 

 

 

Visitors (ตั้งแต่ 20 พ.ย. 57)

501836
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
172
716
3474
495065
8890
15607
501836

Your IP: 54.226.179.247
Server Time: 20/01/2018 04:28:40
-รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธ.ค.60
-รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ไตรมาส 1 รอบ 3 เดือน
-รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560
-รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย.60
-รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดซื้อวัสดุ
-รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค.60
- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
-แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศเผยแพร่แผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
-แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
-ขอรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาส 4 รอบ 12 เดือน
-ขอรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ไตรมาส 4 รอบ 12 เดือน
-รายงานผลตามแผนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
-รายงานการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
-ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ 2 รายการ
- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบฯ 2561 ( เงินงบประมาณฯ )
-รายงานแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
-รายงานแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่สินสิ่งก่อสร้าง)
-รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ 2560 เฉพาะงบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง)ไตรมาส 3 รอบ 9 เดือน
-รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง)ไตรมาส 2 รอบ 6 เดือน
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไตรมาส 2 รอบ 6เดือน
-แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไตรมาส 1 รอบ 3 เดือน
-รายงานแผนการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบ 2560 (วิทยาลัย)
-รายงานแผนการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบ 2560
-รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง งบลงทุน ปีงบ 2560
-ขออนุมัติแผนจัดสรรวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษ เอ4 ประจำปีงบประมาณ 2560
-ขออนุมัติแผนจัดสรรวัสดุ คุรุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2560
-ขออนุมัติแผนจัดสรรวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560