^ Back to Top

ระบบฐานข้อมูลวิทยาลัย

CINAHL Plus with Full Text
 
 
 
 

 

Visitors (ตั้งแต่ 20 พ.ย. 57)

356444
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
39
368
1493
351848
12250
12842
356444

Your IP: 50.16.97.96
Server Time: 30/03/2017 00:09:13
ประกาศ เรื่อง นโยบายการดำเนินการ หน่วยงานคุณธรรม
-ขอเชิญอาจารย์ผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมโครงการ "การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนางานด้วย Google application" ระหว่างวันที่ 13-14 และ 20-21 มี.ค. 60
-งานวินัยและสวัสดิการนักศึกษา กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ขอแจ้งกำหนดการพบนักศึกษาที่ปรึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดังกำหนดในตาราง
-ประชาสัมพันธ์ตารางการใช้ห้อง SIM
-ขอเชิญ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นศ. ร่วมทำแบบประเมิน"โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัว สปร.นว. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙"วันที่ 1-4 ก.ย. 59
-ขอเชิญอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมตอบแบบประเมินโครงการพิธีไหว้ครู รับหมวก-เข็ม เครื่องหมายชั้นปี ประจำปี ๒๕๕๙
-ขอความร่วมมืออาจารย์/จนท.เข้าไปกรอกข้อมูล E-Mail เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลครับ (8 ส.ค. 59)
-เอกสารประกอบการอบรม Google Apps for Education
- ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์
ขอเชิญผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ“การพัฒนาสมรรถนะการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart classroom)” เข้าร่วมตอบแบบประเมินออนไลน์
ขอเชิญผู้ร่วมงานร่วมตอบแบบประเมิน"โครงการ “โครงการปัจฉิมนิเทศ และแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558” วันที่ 10 – 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ
ไฟล์เอกสารประกอบ โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2558 เรื่อง "การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสาธารณสุข ด้านการจัดการสุขภาพโรคเรื้อรังในชุมชน" ระหว่างวันที่ 21-22 เม.ย. พ.ศ. 2559
ไฟล์เอกสาร การประชุมเรื่องการพัฒนานักจัดการสุขภาพในการดูแลสุขภาพ
ไฟล์เสียง ประชุม SAR ม.ค. 59
แจ้ง อาจารย์และ จนท. ที่มีความประสงค์ใช้ google apps for education สามารถขอรับ username&pass ได้ที่ฝ่ายเทคโนฯ
คู่มือการใช้ E-books
วัฒนธรรมที่ดีของการร่วมแรง ร่วมใจ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
คู่มือการใช้งานสารสนเทศเพื่อการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ปี 2556 ของวิทยาลัยในสังกัด สบช.
รายละเอียดเพิ่มเติม เรื่อง ระเบียบปฏิบัติ
การถ่ายทอดตัวชี้วัดจากระดับวิทยาลัยสู่กลุ่มงานและบุคคล
สภาการพยาบาลให้การสนับสนุนสมาชิกไปนำเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ
บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ
สามารถดาวน์โหลด logo ของกระทรวงสาธารณสุข,สถาบันพระบรมราชชนก และของ วิทยาลัยฯ ได้ที่นี่ครับ