ระบบฐานข้อมูลวิทยาลัย

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

 

Visitors (ตั้งแต่ 20 พ.ย. 57)

734605
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
394
362
394
731035
9647
15560
734605

Your IP: 54.226.73.255
Server Time: 21/04/2019 20:09:38
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบของข้าราชการ้ยาย/โอน
-โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2562
-ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างเหมาบริการ
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ
-ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้าย/โอนตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ (ด้านสอน)
-ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ/ชำนาญพิเศษ(ด้านการสอน)
-ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
-ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 อัตรา
-รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นข้าราชการเพื่อโอนย้าย ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
-ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ และพยาบาลวิชาชีพ : พยาบาลทันยุค ประจำปีงบประมาณ 2562
-ประกาศเรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 อัตรา
-ประกาศ เรื่องการสมัครข้าราชการเพื่อโอนย้าย/โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
-ประกาศผลคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ (ด้านการสอน) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
-ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรหาเป็นข้าราชการเพื่อย้าย/โอน ให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ (ด้านการสอน)
-ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรงจากพื้นที่
-ประกาศรับสมัครเลือกข้าราชการเพื่อย้าย/โอน ให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ (ด้านการสอน)
-ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี พ.ศ. 2562
-ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน)
-ขอเชิญศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ และผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง แรงจูงใจในตนเอง-พลังใจในการประกอบวิชาชีพพยาบาลอย่างเป็นสุข
-โครงการบริหารจัดการงานวิจัยแบบครบวงจร : กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย (2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการระยะที่ 1 เรื่อง กระบวนการวิจัย)
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่ง
-ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและเปิดบ้าน
-ประกาศ บัญชีรายชื่อรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรหาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
-รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และกำหนดวันเวลา สถานที่รายงานตัว
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
-รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง ความเสี่ยงทางการพยาบาล กับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ
-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561
-ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน
-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาเบื้องต้น) รุ่นที่ 8 ปีงบประมาณ 2561
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2561
-ขอเชิญศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ และผู้สนใจ สมัครเข้าร่วม ประชุมวิชาการ เรื่อง ความเสี่ยงทางการพยาบาล กับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน
-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพิ่มเติม เพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2561
-ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2561
-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรม หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2561
-หลักสูตรการอบรมผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 32 ประจำปรงบประมาณ 2561
-ประกาศเลื่อนกำหนดการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 2
-รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561
-การรับสมัครหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพิ่มเติม เพื่อเข้ารับการอบรมหลักสุตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2561
-ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว ปีการศึกษา 2561
-โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561
-ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม "หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่นที่ 1"
-ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม "หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่นที่ 1"
-หลักสูตรเวชปฏิบัติทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561
-หลักสูตรเวชปฏิบัติฉุกเฉินรุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561
-โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลทารกแรกเกิดและการนำเสนอนวัตกรรม
-รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 25 - 31 มกราคม 2561 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
-แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
-ขอความร่วมมือศิษย์เก่า วพบ.สปร.นว.ทุกท่าน ร่วมกรอกข้อมูลแบบสอบถาม E-mail ทั้งนี้ เพื่อให้วิทยาลัยฯใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบและจัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่า