^ Back to Top

ระบบฐานข้อมูลวิทยาลัย

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

CINAHL Plus with Full Text
 
 
 
 

 

Visitors (ตั้งแต่ 20 พ.ย. 57)

387343
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
47
722
1455
382122
10342
19921
387343

Your IP: 54.196.107.247
Server Time: 23/05/2017 02:13:57
-ประกาศรายชื่อ ผู้ที่มิสิทธิเข้ารับการอบรมโครงการ การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 2
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบเอกสารหลักฐาน การสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ระบบสอบกลาง ประจำปีการศึกษา 2560
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (1 ปี) ประจำปีการศึกษา 2560
-ประกาศคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา วิทยาลัยในสังกัดาถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2560 (ระบบสอบกลาง)
-โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560
-ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (1 ปี) พ.ศ. 2560
-ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แบบผสมผสานกับการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง (วันที่ 19-23 มิ.ย.60)
-ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ (รอบเรียกเพิ่มเติม) ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา 2560
-ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน)
-ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบคัดตรงจากพื้นที่
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบเรียกเพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบคัดตรงจากพื้นที่
-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวสำรอง ปีการศึกษา 2560 ระบบคัดตรงจากพื้นที่
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา 2560
-(ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 22 มี.ค. 60)ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ
-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อตรวจร่างกาย ในระบบคัดตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2560 (จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร และจังหวัดอุทัยธานี)
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ในระบบคัดตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2560
-ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/โอน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพด้านการสอน อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
-ประกาศเรื่องการสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2560
- ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกสรรเจ้าพนักงานพัสดุ
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
-ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
-ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2560
- รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
-ขอความร่วมมือศิษย์เก่า วพบ.สปร.นว.ทุกท่าน ร่วมกรอกข้อมูลแบบสอบถาม E-mail ทั้งนี้ เพื่อให้วิทยาลัยฯใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบและจัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่า
-โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560
-ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
-ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ เรื่อง "รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน" ตำแหน่งบรรณารักษ์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
-ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ณ วันที่ 12 ก.ย. 2559
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
-ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-รายงานการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ และรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบ 12 เดือน (หุ่น)
-รายงานการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ และรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบ 12 เดือน
- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ตรวจเอกสารหลักฐาน ยื่นผลการตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ (เรียกตัวสำรองเพิ่มเติม) หลักสูตรต่าง ๆของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ระบบสอบกลาง ปีการศึกษา 2559
- ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจเอกสาร(เรียกเพิ่มเติม) ระบบสอบกลาง ปีการศึกษา 2559
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ตรวจเอกสารหลักฐาน ยื่นผลการตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ (เรียกตัวสำรองเพิ่มเติม) ระบบสอบกลาง ปีการศึกษา 2559
-ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
-ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
-ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ปีการศึกษา 2559
- ประกาศ ข้อปฏิบัติในการรายงานตัวเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ระบบสอบตรง และระบบสอบกลาง) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมพาษณ์(เพิ่มเติม) หลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ระบบสอบกลาง ปีการศึกษา 2559 วันที่ 30 มิถุนายน 2559
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ตรวจเอกสารหลักฐาน ยื่นผลการตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ (เรียกสำรองเพิ่มเติม) หลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ระบบสอบกลาง ปีการศึกษา 2559
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ตรวจเอกสารหลักฐาน ยื่นผลการตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ (เรียกตัวสำรองเพิ่มเติม) ระบบสอบกลาง ปีการศึกษา 2559
-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์(เพิ่มเติม) รอบ 2-3 ระบบสอบกลาง ปีการศึกษา 2559
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้าย/โอน ให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ (ด้านการสอน)
ใบแจ้งการชำระเงินสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา(สอบสัมภาษณ์ผ่าน)
ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบสอบกลางประจำปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 1)
ประกาศสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2559 ระบบสอบกลาง (Adminssions)
กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและใบรับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี 2559
ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ระบบคัดตรงจากพื้นที่) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
แนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
แนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ ปีการศึกษา2558 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
งานศูนย์สาธารณสุขสาธิต บ้านเด็กแสนสุข
ขอเชิญผู้สนใจดูการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบมอนเตสเซอรี่ ที่ศูนย์สาธารณสุขสาธิต บ้านเด็กแสนสุข ฟรี!
นวตกรรม : นิทานสร้างเสริมสุขภาพ เรื่องลูกหมูสามตัว โดย อ.ศรีสุดา เอกลัคนารัตน์