ระบบฐานข้อมูลวิทยาลัย

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

ไฟล์เอกสารหลักฐาน ระบบ CHW QA ทุกปีการศึกษา

 
 

Visitors (ตั้งแต่ 20 พ.ย. 57)

1045645
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
152
258
600
1043415
5271
11011
1045645

Your IP: 3.237.66.86
Server Time: 24/11/2020 16:01:44
-ประกาศรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพิ่อคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
-ประกาศรับสมัครงานกระทรวงสาธารณสุข
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ ส่งผลการตรวจร่างกาย และสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับกลุ่มพัฒนาบุคลากร
-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพิ่มเติม เพื่อเข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 2
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
-ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเปิดบ้าน วพบ.สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ (Open House)
-การอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 2
-ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างเหมาบริการ (บุคคลภายนอก) จำนวน 16 อัตรา
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ (บุคคลภายนอก) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และ พนักงานบริการ
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบของข้าราชการ้ยาย/โอน
-ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้าย/โอนตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ (ด้านสอน)
-ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ/ชำนาญพิเศษ(ด้านการสอน)
-ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 อัตรา
-รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นข้าราชการเพื่อโอนย้าย ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
-ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ และพยาบาลวิชาชีพ : พยาบาลทันยุค ประจำปีงบประมาณ 2562
-ประกาศเรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 อัตรา
-ประกาศ เรื่องการสมัครข้าราชการเพื่อโอนย้าย/โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
-ประกาศผลคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ (ด้านการสอน) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
-ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรหาเป็นข้าราชการเพื่อย้าย/โอน ให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ (ด้านการสอน)
-ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรงจากพื้นที่
-ประกาศรับสมัครเลือกข้าราชการเพื่อย้าย/โอน ให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ (ด้านการสอน)
-ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี พ.ศ. 2562
-ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน)
-ขอเชิญศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ และผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง แรงจูงใจในตนเอง-พลังใจในการประกอบวิชาชีพพยาบาลอย่างเป็นสุข
-โครงการบริหารจัดการงานวิจัยแบบครบวงจร : กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย (2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการระยะที่ 1 เรื่อง กระบวนการวิจัย)
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่ง
-ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและเปิดบ้าน
-ประกาศ บัญชีรายชื่อรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรหาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
-รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และกำหนดวันเวลา สถานที่รายงานตัว
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
-รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง ความเสี่ยงทางการพยาบาล กับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ
-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561
-ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน
-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาเบื้องต้น) รุ่นที่ 8 ปีงบประมาณ 2561
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2561
-ขอเชิญศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ และผู้สนใจ สมัครเข้าร่วม ประชุมวิชาการ เรื่อง ความเสี่ยงทางการพยาบาล กับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน
-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพิ่มเติม เพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2561
-ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2561
-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรม หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2561
-หลักสูตรการอบรมผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 32 ประจำปรงบประมาณ 2561
-ประกาศเลื่อนกำหนดการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 2
-รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561
-การรับสมัครหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพิ่มเติม เพื่อเข้ารับการอบรมหลักสุตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2561
-ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว ปีการศึกษา 2561
-โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561
-ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม "หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่นที่ 1"
-ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม "หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่นที่ 1"
-หลักสูตรเวชปฏิบัติทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561
-หลักสูตรเวชปฏิบัติฉุกเฉินรุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561
-โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลทารกแรกเกิดและการนำเสนอนวัตกรรม
-รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 25 - 31 มกราคม 2561 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
-แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
-ขอความร่วมมือศิษย์เก่า วพบ.สปร.นว.ทุกท่าน ร่วมกรอกข้อมูลแบบสอบถาม E-mail ทั้งนี้ เพื่อให้วิทยาลัยฯใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบและจัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่า