^ Back to Top

ระบบฐานข้อมูลวิทยาลัย

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

EPlogo

Search CINAHL at BCN Sawanpracharak.:

Keyword Title Author
Nursing VDO
 

 

 

 

Visitors (ตั้งแต่ 20 พ.ย. 57)

406226
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
9
455
2750
400554
10639
18586
406226

Your IP: 54.159.105.39
Server Time: 24/06/2017 00:20:01
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์หลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ในระบบสอบกลาง (รอบที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2560 เขตสุขภาพที่ 3
-ประกาศนักศึกษาใหม่ ระบบสอบกลาง ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)
-ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ระบบสอบกลาง ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ระบบสอบกลาง รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 (เขตสุขภาพที่ 3)
-รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรทางด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 3
-ไฟล์เอกสารวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะผู้บริหารเพื่อรองรับบริการสุขภาปฐมภูมิ ครั้งที 1
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ เขตสุขภาพที่ 3 ศูนย์สัมภาษณ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ วิทยาเขตนครสวรรค์ (อยู่ด้านหลังศูนย์อนามัยที่ 3) ระบบสอบกลาง ปีการศึกษา 2560
-ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ระบบสอบกลาง ปีการศึกษา 2560
-คู่มือการอบรม หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 31 ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบสอบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560 เขตสุขภาพที่ 3 ศูนย์สัมภาษณ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระบบสอบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560 สถานศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (1ปี)
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบเอกสารหลักฐาน การสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ระบบสอบกลาง ประจำปีการศึกษา 2560
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (1 ปี) ประจำปีการศึกษา 2560
-ประกาศคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา วิทยาลัยในสังกัดาถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2560 (ระบบสอบกลาง)
-โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560
-ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (1 ปี) พ.ศ. 2560
-ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แบบผสมผสานกับการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง (วันที่ 19-23 มิ.ย.60)
-ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ (รอบเรียกเพิ่มเติม) ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา 2560
-ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน)
-ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบคัดตรงจากพื้นที่
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบเรียกเพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบคัดตรงจากพื้นที่
-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวสำรอง ปีการศึกษา 2560 ระบบคัดตรงจากพื้นที่
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา 2560
-(ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 22 มี.ค. 60)ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ
-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อตรวจร่างกาย ในระบบคัดตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2560 (จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร และจังหวัดอุทัยธานี)
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ในระบบคัดตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2560
-ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/โอน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพด้านการสอน อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
-ประกาศเรื่องการสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2560
- ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกสรรเจ้าพนักงานพัสดุ
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
-ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
-ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2560
-ขอความร่วมมือศิษย์เก่า วพบ.สปร.นว.ทุกท่าน ร่วมกรอกข้อมูลแบบสอบถาม E-mail ทั้งนี้ เพื่อให้วิทยาลัยฯใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบและจัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่า
-โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560
-ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
-ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ เรื่อง "รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน" ตำแหน่งบรรณารักษ์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
-ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ณ วันที่ 12 ก.ย. 2559
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
-ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-รายงานการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ และรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบ 12 เดือน (หุ่น)
-รายงานการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ และรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบ 12 เดือน
- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ตรวจเอกสารหลักฐาน ยื่นผลการตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ (เรียกตัวสำรองเพิ่มเติม) หลักสูตรต่าง ๆของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ระบบสอบกลาง ปีการศึกษา 2559
- ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจเอกสาร(เรียกเพิ่มเติม) ระบบสอบกลาง ปีการศึกษา 2559
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ตรวจเอกสารหลักฐาน ยื่นผลการตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ (เรียกตัวสำรองเพิ่มเติม) ระบบสอบกลาง ปีการศึกษา 2559
-ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
-ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
-ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ปีการศึกษา 2559
- ประกาศ ข้อปฏิบัติในการรายงานตัวเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ระบบสอบตรง และระบบสอบกลาง) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมพาษณ์(เพิ่มเติม) หลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ระบบสอบกลาง ปีการศึกษา 2559 วันที่ 30 มิถุนายน 2559
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ตรวจเอกสารหลักฐาน ยื่นผลการตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ (เรียกสำรองเพิ่มเติม) หลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ระบบสอบกลาง ปีการศึกษา 2559
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ตรวจเอกสารหลักฐาน ยื่นผลการตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ (เรียกตัวสำรองเพิ่มเติม) ระบบสอบกลาง ปีการศึกษา 2559
-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์(เพิ่มเติม) รอบ 2-3 ระบบสอบกลาง ปีการศึกษา 2559
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้าย/โอน ให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ (ด้านการสอน)
ใบแจ้งการชำระเงินสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา(สอบสัมภาษณ์ผ่าน)
ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบสอบกลางประจำปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 1)
ประกาศสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2559 ระบบสอบกลาง (Adminssions)
กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและใบรับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี 2559
ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ระบบคัดตรงจากพื้นที่) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
แนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
แนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ ปีการศึกษา2558 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
งานศูนย์สาธารณสุขสาธิต บ้านเด็กแสนสุข
ขอเชิญผู้สนใจดูการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบมอนเตสเซอรี่ ที่ศูนย์สาธารณสุขสาธิต บ้านเด็กแสนสุข ฟรี!
นวตกรรม : นิทานสร้างเสริมสุขภาพ เรื่องลูกหมูสามตัว โดย อ.ศรีสุดา เอกลัคนารัตน์