ระบบฐานข้อมูลวิทยาลัย

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

ไฟล์เอกสารหลักฐาน ระบบ CHW QA ทุกปีการศึกษา

 
 

Visitors (ตั้งแต่ 20 พ.ย. 57)

1012364
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
146
347
493
1008627
4070
14940
1012364

Your IP: 34.238.248.103
Server Time: 10/08/2020 15:28:53
-ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียน ปีการศึกษา 2562
-แผนพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
-ตารางกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562
ปฏิทินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
-ใบแจ้งการชำระเงิน ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
- กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
- ใบลงทะเบียน ใบแจ้งค่าลงทะเบียนเรียน ใบขอผ่อนผันฯ ชั้นปีที่ 2-4 ปีการศึกษา 2562
ประกาศ สมัครขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
-ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัย SGBY
-ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัย SGBY ประเทศอินโดนีเซีย ประจำปี 2562
-ใบลากิจ ลาป่วย ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์และผู้ช่วยประกาศนียบัตรพยาบาล
-ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี พ.ศ. 2562
-(งานทุน)ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561
-(เอกสาร)คำร้องทั่วไป หลักสูตรต่างๆ
-(เอกสาร)ใบลากิจ ลาป่วย ของนักศึกษาหลักสูตรต่างๆ
-(เอกสาร)ใบขออนุญาตนักศึกษาพยาบาลปฏิบัติงานชดใช้เวร
-เอกสารการยืดระยะเวลาใบแจ้งการชำระเงิน
-ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560
- ขอเชิญแสดงความคิดเห็นทางออนไลน์ (ร่าง) พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่ วันที่ 26 มิถุนายน ถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2560
-ประกาศจากสภาการพยาบาล สำหรับ นศ.ปี 4 เรื่อง การสอบวัดความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนฯ ประจำปี 2560
-แจ้ง นศ.ที่ลืม pass ของระบบต่างๆ สามารถส่งอีเมลล์เพื่อขอเปลี่ยนรหัสใหม่ได้ (อ่านรายละเอียด)
-คู่มือการเข้าใช้งานระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา สำหรับกรอกประวัติส่วนตัวนักศึกษา
-แจ้ง นศ.ที่มีความประสงค์ใช้ Internet ฝั่ง สปร. สามารถขอรับ username&pass ได้ โดยวิธีการดังนี้..
-การเซฟหมายเลข Physical IP Address (Macc Address)