ระบบฐานข้อมูลวิทยาลัย

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

Search CINAHL at BCN Sawanpracharak.:

Keyword Title Author
Nursing VDO
 

 

 

 

Visitors (ตั้งแต่ 20 พ.ย. 57)

599619
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
172
597
2350
592789
9208
17512
599619

Your IP: 54.198.126.110
Server Time: 16/08/2018 11:28:33

-ประชาสัมพันธ์ การรายงานตัวของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

 

 

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่น ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ รายงานตัว

ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๘.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมอำภา ชั้น ๖ อาคารเฟื่องฟ้า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์
นครสวรรค์ วิทยาเขต นครสวรรค์ (อยู่ด้านหลังศูนย์อนามัยที่ ๓)
โดยแต่งกายชุดกางเกงวอร์มหรือกางเกงแสลคสีดำ เสื้อยืดคอโปโลสีขาว รองเท้าผ้าใบสีขาว

 

เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการรายงานตัว มีดังนี้


๑. ใบรับรองการศึกษาหรือประกาศนียบัตรหรือใบสุทธิแสดงคุณวุฒิชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
หรือเทียบเท่า (ฉบับจริงพร้อมสำเนา) จำนวน ๑ แผ่น
๒. บัตรประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสำเนา) จำนวน ๑ แผ่น
๓. ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริงพร้อมสำเนา) จำนวน ๑ แผ่น
๔. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน
๕. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
๖. ใบรับรองแพทย์ตามแบบฟอร์มของวิทยาลัย

 

ตารางปฐมนิเทศ คลิกที่นี่