ระบบฐานข้อมูลวิทยาลัย

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

 

Visitors (ตั้งแต่ 20 พ.ย. 57)

659293
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
193
563
756
654901
4725
13937
659293

Your IP: 34.228.41.66
Server Time: 10/12/2018 14:49:48

-ประชาสัมพันธ์ การรายงานตัวของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

 

 

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่น ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ รายงานตัว

ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๘.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมอำภา ชั้น ๖ อาคารเฟื่องฟ้า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์
นครสวรรค์ วิทยาเขต นครสวรรค์ (อยู่ด้านหลังศูนย์อนามัยที่ ๓)
โดยแต่งกายชุดกางเกงวอร์มหรือกางเกงแสลคสีดำ เสื้อยืดคอโปโลสีขาว รองเท้าผ้าใบสีขาว

 

เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการรายงานตัว มีดังนี้


๑. ใบรับรองการศึกษาหรือประกาศนียบัตรหรือใบสุทธิแสดงคุณวุฒิชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
หรือเทียบเท่า (ฉบับจริงพร้อมสำเนา) จำนวน ๑ แผ่น
๒. บัตรประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสำเนา) จำนวน ๑ แผ่น
๓. ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริงพร้อมสำเนา) จำนวน ๑ แผ่น
๔. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน
๕. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
๖. ใบรับรองแพทย์ตามแบบฟอร์มของวิทยาลัย

 

ตารางปฐมนิเทศ คลิกที่นี่