ระบบฐานข้อมูลวิทยาลัย

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

 

Visitors (ตั้งแต่ 20 พ.ย. 57)

734645
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
434
362
434
731035
9687
15560
734645

Your IP: 54.226.73.255
Server Time: 21/04/2019 20:13:11

-ขอเชิญศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ และผู้สนใจ สมัครเข้าร่วม ประชุมวิชาการ เรื่อง ความเสี่ยงทางการพยาบาล กับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ

ขอเชิญศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ และผู้สนใจ

สมัครเข้าร่วม ประชุมวิชาการ

เรื่อง “ความเสี่ยงทางการพยาบาล กับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ”

          โดย ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ  ผู้อำนวยการกองกฎหมาย  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.00 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุมอำภา กันทะเป็ง อาคารอำนวยการ ชั้น 6

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ วิทยาเขตนครสวรรค์

 

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 กรกฎาคม 2561

ฟรีค่าลงทะเบียน

หน่วยคะแนน (CNEU) อยู่ระหว่างดำเนินการ

 

ช่องทางการสมัคร

1. สมัครด้วยตนเองหรือจัดส่งใบสมัครไปที่กลุ่มงานวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ เลขที่ 45 ถนนอรรถกวี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000

2. จัดส่งทางโทรสาร หมายเลข 056 - 214028

3. จัดส่งทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. สมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://pimtis.pi.ac.th/welcome/register/256

5. ดูวิธีสมัครการสมัครอบรมได้ที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1QQ7q_9wnUZ_AnjpF-CZGUY26eVnPk6xW

 

การสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 5 ประเภท จำนวน 9 รางวัล ประกอบด้วย

          1. ประเภทผู้บริหารการศึกษาพยาบาล มี 1 รางวัล

          2. ประเภทการศึกษาพยาบาล มี 1 รางวัล

          3. ประเภทผู้บริหารการพยาบาล

                   3.1 ผู้บริหารการพยาบาลระดับปฐมภูมิ/ชุมชน มี 1 รางวัล

                   3.2 ผู้บริหารการพยาบาลในระดับทุติยภูมิ มี 1 รางวัล

                   3.3 ผู้บริหารการพยาบาลระดับตติยภูมิ มี 1 รางวัล

          4. ประเภทผู้ปฏิบัติการพยาบาล

                   4.1 ปฏิบัติการพยาบาลในระดับปฐมภูมิ/ชุมชน มี 1 รางวัล

                   4.2 ปฏิบัติการพยาบาลในระดับทุติยภูมิ มี 1 รางวัล

                   4.3 ปฏิบัติการพยาบาลในระดับตติยภูมิ มี 1 รางวัล

          5. ประเภทเกียรติคุณ มี 1 รางวัล

          กรุณาส่งใบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นฯ ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มงานวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์

โทร. 056 213 741 ต่อ 319

ประสานงานได้ที่ อาจารย์สิริกานต์ แรงกสิกร หมายเลขโทรศัพท์ 06 5494 6909

 

ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่