ระบบฐานข้อมูลวิทยาลัย

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

EPlogo

Search CINAHL at BCN Sawanpracharak.:

Keyword Title Author
Nursing VDO
 

 

 

 

Visitors (ตั้งแต่ 20 พ.ย. 57)

501843
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
179
716
3481
495065
8897
15607
501843

Your IP: 54.226.179.247
Server Time: 20/01/2018 04:30:01

กลุ่มกิจการนักศึกษา

 

เรื่อง
ฝากเอกสารวันที่
- แบบฟอร์มใบรายงานความผิดนักศึกษา 17 ม.ค. 61
- แบบฟอร์มการแลกเวรสุขภาพ 25 ธ.ค. 60
- หนังสือขออนุญาตใช้รถยนต์ 25 ธ.ค. 60
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิด 60 5 ต.ค. 60
- กิจกรรมในชั่วโมง EQ day ประจำปีการศึกษา 2560 7 ส.ค. 60
15 ส.ค. 59
- แบบฟอร์มการให้คำปรึกษา (Consult record) ปีการศึกษา 2560 07 ส.ค. 60
-ระบบและกลไกการควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษา  ปีการศึกษา2560 12 ก.ย. 60
-คู่มือการปฏิบัติงานวินัย 25 มิ.ย. 58
-คู่มือการปฏิบัติงานการแนะแนวและให้คำปรึกษา 6 ก.พ.58
-คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องอุทธรณ์และร้องเรียนจากนักศึกษา 6 ก.พ.58
- รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2557 4 ก.ย.57
รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2558 20 ส.ค.58
- รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2559 12 ก.ย. 59
- รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2560 7 ก.ย. 60
   
- แบบฟอร์มเอกสารงานแนะแนว 13 ก.ย. 59
ปฏิทินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 18 มิ.ย. 56
บันทึกผลการช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาที่มีปัญหาด้านความประพฤติ 17 ม.ค. 54
ใบรายงานความผิด 17 ม.ค. 56
แบบฟอร์มงานวินัยสำหรับสอบสวนความประพฤตินักศึกษา 17 ม.ค. 54
โครงสร้างกลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
ระเบียบปฏิบัติงานทุนการศึกษา 11 มิ.ย. 57