ระบบฐานข้อมูลวิทยาลัย

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

ไฟล์เอกสารหลักฐาน ระบบ CHW QA ทุกปีการศึกษา

 
 

Visitors (ตั้งแต่ 20 พ.ย. 57)

1062458
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
62
192
679
1059254
6938
8293
1062458

Your IP: 18.204.42.98
Server Time: 27/01/2021 05:15:57

กลุ่มกิจการนักศึกษา

 

 

DA กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ฝากเอกสารวันที่
DA-01.ร่างปฏิทินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 17 ก.ค. 61
DA-02.ปฏิทินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา2560 17 ส.ค. 60
DA-03. กิจกรรมในชั่วโมง EQ day ประจำปีการศึกษา 2560 7 ส.ค. 60
DA-04.ปฏิทินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและ EQ day ประจำปีการศึกษา2559 15 ส.ค. 59
DA-05.ปฏิทินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 18 มิ.ย. 56
DA-06. ปฏิทินกิจกรรมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 16 ก.พ. 62
DA-07. ตารางกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562 16 ก.พ. 62
DA-08. แผนพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 15 ส.ค.62
DB กลุ่มงานวินัยและสวัสดิการนักศึกษา
 
DB-01 คู่มือการปฏิบัติงานการแนะแนวและให้คำปรึกษา ปีการศึกษา 2562 5 ส.ค. 62  
DB-02 คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องอุธรณ์และร้องทุกข์ของนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 5 ส.ค. 62  
DB-03 แบบฟอร์มการให้คำปรึกษา ปีการศึกษา 2562 5 ส.ค. 62  
DB-04 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2562 18 ส.ค. 62  
DB-05.คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2561 24 ส.ค. 61  
DB-06.คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2560  30 พ.ย. 60  
DC งานทุนและสวัสดิการนักศึกษา
 
DC-01 การประกันอุบัติเหตุนักศึกษา 5 ส.ค. 62  
DC-02 เว็บไซต์กองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา 5 ส.ค. 62  
DC-03 แบบฟอร์มการเบิกเงินสวัสดิการช่วยเหลือนักศึกษา 5 ส.ค. 62  
     
DD งานปกครองและวินัย
 
DD-01 แบบฟอร์มรายงานการสอบสวนความผิดนักศึกษา 4 มิ.ย. 62
DD-02  แบบฟอร์มการแลกเวรสุขภาพ 25 ธ.ค. 60
DD-03 หนังสือขออนุญาตใช้รถสำหรับนักศึกษาหอนอก 25 ธ.ค. 60
DD-04 แบบฟอร์มใบรายงานความผิดนักศึกษา 19 เม.ย. 62
DE ระเบียบ / ข้อบังคับ / ประกาศของสถาบันพระบรมราชชนก
 
DE-01 ระเบียบสถาบันพระบรมราชชนก
22 เม.ย. 63
DE-02 ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก 22 เม.ย. 63
DE-03 ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก 22 เม.ย. 63
   
อื่นๆ
 
-VDO มารยาทไทย - โดยกระทรวงวัฒนธรรม 1 ก.พ. 61
-VDO มารยาทไทย-อ่านฟังเสียงอ่าน 1 ก.พ. 61
-VDO มารยาทไทย โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 15 เม.ย. 63
-E–Book เรื่อง มารยาทไทย มารยาทในสังคม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 15 เม.ย. 63
   
   

 
5 ส.ค. 62