ระบบฐานข้อมูลวิทยาลัย

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

EPlogo

Search CINAHL at BCN Sawanpracharak.:

Keyword Title Author
Nursing VDO
 

 

 

 

Visitors (ตั้งแต่ 20 พ.ย. 57)

501833
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
169
716
3471
495065
8887
15607
501833

Your IP: 54.226.179.247
Server Time: 20/01/2018 04:28:06

รวมภาพกิจกรรม

 

รวมภาพกิจกรรม

50

นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลับพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ได้เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2559 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ พระอุโบสถวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง จังหวัด นครสวรรค์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวั

49

คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมแสดงความยินดีจะเลี้ยงส่ง คุณสุคนธา จั่นรัตน์ เนื่องจากลาออกไปรับราชการที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีปฏิบัติงาน ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.แม่ฮ่องสอน 

48

วิชาปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น จัดสอบ OSCE วัดผลสัมฤทธิ์รายวิชา โดยใช้ Simulation Based Learning แบ่งการสอบเป็น 4 ฐาน ดังนี้ 1. History taking : Hyperthyroid 2. Physical examination : Hyperthyroid 3. Emergency : Acute MI 4. ACLS : Electrical burn

47

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2559 (ระบบสอบตรง) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมปาริชาติ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

46

คณาจารย์เข้ารวมอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์สาคร เรือนไกล วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมพวงชมพู

45

นักศึกษาพยาบาลศาสตร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ หมุนวงล้อออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ในเทศกาลตรุษจีน 100 ปี ปากน้ำโพนครสวรรค์ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ณ เวทีกลางงานเทศกาลตรุษจีนนครสวรรค์

44

โครงการพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ วิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

43

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ร่วมทำบุญครบรอบวันเกิดศุนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

42

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ได้ร่วมแสดงในงานเทศกาลตรุษจีนนครสวรรค์ 100 ปี สืบสานงานประเพณี แห่เจ้าพ่อ เจ้าแม่ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 

41 วิชาปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น จัดสอบประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียน ด้วยการสอบ OSCE โดยใช้ Simulation Based Learning ให้กับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 กลุ่มที่ 3 
40 วิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3 จัดสอบประเมินผลสัมฤทธิ์ รายวิชา ด้วยการสอบ OSCE โดยใช้ Simulation Based Learning ให้กับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 กลุ่มที่ 1 
39

พิธีปิดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ (วิทยาเขตนครสวรรค์ หลังศูนย์อนามัยที่ 8) รุ่นที่ 2

38 ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะบุคคลากรทางการแพทย์ เครือกรุงเทพดุสิตเวชการ กลุ่มภาคใต้(BDMS Southern Group simulation Training Center) ได้มาศึกษาดูงาน วพบ.สปร.นว ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Simulation Based Learning 
37

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมต้อนรับผู้อำนวยการ ดร.สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ "ที่ใดเล่าจะสุขเท่า" สปร.นว. บ้านนี้ยินดีต้อนรับ ผอ.ดร.สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์" วันที่ 28 มกราคม 2559

36

งานเลี้ยงอำลาผู้อำนวยการเกษร คงแขม เนื่องจากย้ายราชการที่วิทยาลัยพยาบาลพุทธชินราช "ขอบคุณจากใจ สายใยที่ผูกผัน อำลาด้วยรัก ผู้อำนวยการเกษณ คงแขม" วันที่ 26 มกราคม 2559

35

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 21 มกราคม 2559 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

34

สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชจัดการเรียนการสอนด้วย Simulation Based Learning โดยใช้ Standard pateint ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต

33

วิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3 จัดการเรียนการสอนด้วย Simulation Based Learning ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ในหัวข้อ การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพระบบหัวใจและหลอดเลือด

32

วิชาการรักษาพยาบาลเบื้องต้นจัดการเรียนการสอนด้วย Simulation Based Learning ในหัวข้อ ACLS ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (17 พฤศจิกายน 2558)

31

สาขาวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ จัดสอบ OSCE ด้วย Simulation Based Learning นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกภาคปฏิบัติวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารก 2 (เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558)

30

วิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3 จัดเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นฝึกภาคปฏิบัติ (Pre Clinic) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ก่อนใกภาคปฏิบัติที่หอผู้ป่วยศัลยกรรม ( 5 มกราคม 2559)

29

วิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ3 จัดเตรียมความพร้อม (Pre Clinic) ด้วย Simulation Based Learning ก่อนฝึกภาคปฏิบัติหอผู้ป่วยอายุรกรรม

28

สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุจัดเตรียมความพร้อม (Pre Clinic) ด้วย Simulation Based Learning ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิชาปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น กลุ่มที่ 4 

27

สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุจัดสอบ OSCE โดยใช้ Simulation Based Learning ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มที่ 2 ภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกวิชาปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

26

โครงการกำกับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา (กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง) วันที่ 20-21 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมอมรเบิกฟ้า

25

อาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการจัดการความรู้ทุกหน่วยงานวิทยาลัย วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ ห้องพวงชมมพู วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 

24

พิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่"หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 18-29 มกราคม 2559 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ วิทยาเขตนครสวรรค์

23 โครงการสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรเนื่องในวันครบรอบสถาปนาวิทยาลัยและวันขึ้นปีใหม่ วันที่ 13 มกราคม 2559
22

อาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ แนะแนวการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2559 ระบบสอบตรง ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

21

น้อมรำลึกครบรอบวันเสด็จ 28 ธันวาคม 2558 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ วิทยาเขตนครสวรรค์

20

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมต้อนรับขบวนจักรยานปั่นเพื่อพ่อ"Bike For Dad" วันที่ 11 ธันวาคม 2558 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

19

กีฬาสานสัมพันธ์ “ราชาวดีเกมส์ 2558” วันที่ 7 ธันวาคม 2558 ณ วิทยาเขตนครสวรรค์ 

18

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2558

17 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ได้เข้าร่วมโครงการ Big Cleaning Day นครสวรรค์ เมืองสะอาด ปราศจากขยะ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 
16

ผู้อำนวยการเกษร คงแขม คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี(วิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์) พิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 

15

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี(วิทยาเขตนครสวรรค์)ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2558

14

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ได้ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเตรียมพร้อมเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อเกิดอัคคีภัย เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558

13

โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี 2558 Stop Violence...ASEAN อาเซียนร่วมใจ..ไร้ความรุนแรง ณ บริเวณลานจอดรถตลาดศรีนคร จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558

12

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2558 

11

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 (ระบบคัดตรงจากพื้นที่) โดยมีนายแพทย์สาธารณสุข 4 จังหวัด (กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี) เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558

10

งานสืบสานประเพณีลอยกระทง เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ณ วิทยาเขตนครสวรรค์

9 พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ห้องประชุมนายแพทย์วัลลภ ไทยเหนือ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
8 โครงการ จิตตื่นรู้กับการพยาบาล นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 2A วันที่ 12-13 พ.ย. 2558 ณ ห้องประชุมอำภา กันทะเป็ง วิทยาเขตนครสวรรค์
7

การนำเสนอนวัตกรรมของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 ณ ห้องเตือนใจ ขันติสิทธิ์ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

6

โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2559 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-13 พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ (วิทยาเขตนครสวรรค์ หลังศูนย์อนามัยที่ 8) 

5

โครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน ระยะที่ 1 เรื่อง การพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนอาจารย์ ใน ศตวรรษที่ 21 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. อารีวรรณ กลั่นกลิ่น เป็นวิทยากร วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมเตือนใจ ขันติสิทธ์

4

พิธีถวายราชสักการะวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2558 จังหวัดนครสวรรค์

3 โครงการส่งเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการ ระบบสุขภาพอำเภอ ครั้งที่ 6 (District Health Management and Learning : DHML)วันที่ 21-22 ตุลาคม 2558 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
2 วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2558
1

ประชุมโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559-2563 และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559 จังหวัดนนทบุรี