ระบบฐานข้อมูลวิทยาลัย

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

 

Visitors (ตั้งแต่ 20 พ.ย. 57)

751225
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
334
514
1585
745888
11114
15153
751225

Your IP: 35.175.248.25
Server Time: 22/05/2019 17:05:41

กลุ่มงานอำนวยการ

 

 

งานบริหารทั่วไป
1.) แบบฟอร์มเอกสาร
ฝากเอกสารวันที่
1.1 แบบฟอร์มรายชื่ออาจารย์-เจ้าหน้าที่ 30 พ.ย. 61
1.2 แบบฟอร์มบันทึกข้อความภายใน 4 ก.ย. 60
1.3 แบบฟอร์มรายงานการพัฒนาตนเอง 4 ก.ย. 60
1.4 แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน
8 มิ.ย. 61
1.5 แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการการรักษาพยาบาล
4 ก.ย. 60
1.6 แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  
1.7 แบบฟอร์มบันทึกข้อความสรุปรายงานการประชุม 4 ก.ย. 60
1.8 แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
4 ก.ย. 60
1.9 แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร 4 ก.ย. 60
1.10 แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก 4 ก.ย. 60
1.11 แบบฟอร์มบันทึกข้อความจัดซื้อจัดจ้าง 4 ก.ย. 60
1.12 แบบฟอร์มบันทึกข้อความจัดซื้อจัดจ้าง 4 ก.ย. 60
1.13 แบบฟอร์มขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 26 ก.ย. 60
1.14 แบบฟอร์มเบิกค่าตอบแทนการสอน 24 พ.ย. 60
1.15 แบบฟอร์มใบขออนุญาตใช้รถยนต์  8 พ.ค. 61
1.16 บันทึกข้อความขอเสนอความต้องการ จัดซื้อ / จัดหา / จัดจ้างพัสดุ 14 ส.ค. 61
1.17 แบบฟอร์มตัวอย่างปะหน้าโครงการ 14 ส.ค. 61
1.18 แบบบันทึกข้อความ ขออนุมัติจ้างเหมารถ 14 ส.ค. 61
1.19 เอกสารชุดร้านค้า แบบใบสำคัญรับเงิน, ใบส่งมอบงาน ,ใบสั่งซื้อ/จ้าง ,ใบเสนอราคา 14 ส.ค. 61
1.20 ใบเบิกวัสดุ 14 ส.ค. 61
1.21 บันทึกข้อความ ขออนุมัติซ่อม 14 ส.ค. 61
2.) ตัวอย่างเอกสาร
2.1 ตัวอย่างบันทึกข้อความอนุมัติเบิกเงินโครงการฯ
4 ก.ย. 60
2.2 ตัวอย่างหนังสือเชิญวิทยากร
4 ก.ย. 60
2.3 ตัวอย่างใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนวิทยากร
4 ก.ย. 60
2.4 ตัวอย่างใบเซ็นชื่อผู้เข้าประชุม
4 ก.ย. 60
2.5 ชุดจัดซื้อจัดจ้างร้านค้า 4 ก.ย. 60
2.6 แนวปฏิบัติการขอใช้รถยนต์ราชการ
4 ก.ย. 60
2.7 การขอใช้รถราชการ  

2.8 ระเบียบขั้นตอนในการขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดจากหน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

26 ก.ย. 60