ระบบฐานข้อมูลวิทยาลัย

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

Search CINAHL at BCN Sawanpracharak.:

Keyword Title Author
Nursing VDO
 

 

 

 

Visitors (ตั้งแต่ 20 พ.ย. 57)

622294
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
414
484
2695
616644
8937
22946
622294

Your IP: 54.166.141.69
Server Time: 21/09/2018 23:47:35

กลุ่มงานอำนวยการ

 

 

งานบริหารทั่วไป
1.) แบบฟอร์มเอกสาร
ฝากเอกสารวันที่
1.1 แบบฟอร์มบันทึกข้อความภายใน 4 ก.ย. 60
1.2 แบบฟอร์มรายงานการพัฒนาตนเอง 4 ก.ย. 60
1.3 แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน
8 มิ.ย. 61
1.4 แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการการรักษาพยาบาล
4 ก.ย. 60
1.5 แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  
1.6 แบบฟอร์มบันทึกข้อความสรุปรายงานการประชุม 4 ก.ย. 60
1.7 แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
4 ก.ย. 60
1.8 แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร 4 ก.ย. 60
1.9 แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก 4 ก.ย. 60
1.10 แบบฟอร์มบันทึกข้อความจัดซื้อจัดจ้าง 4 ก.ย. 60
1.11 แบบฟอร์มบันทึกข้อความจัดซื้อจัดจ้าง 4 ก.ย. 60
1.12 แบบฟอร์มขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 26 ก.ย. 60
1.13 แบบฟอร์มเบิกค่าตอบแทนการสอน 24 พ.ย. 60
1.14 แบบฟอร์มใบขออนุญาตใช้รถยนต์  8 พ.ค. 61
1.15 บันทึกข้อความขอเสนอความต้องการ จัดซื้อ / จัดหา / จัดจ้างพัสดุ 14 ส.ค. 61
1.16 แบบฟอร์มตัวอย่างปะหน้าโครงการ 14 ส.ค. 61
1.17 แบบบันทึกข้อความ ขออนุมัติจ้างเหมารถ 14 ส.ค. 61
1.18 เอกสารชุดร้านค้า แบบใบสำคัญรับเงิน, ใบส่งมอบงาน ,ใบสั่งซื้อ/จ้าง ,ใบเสนอราคา 14 ส.ค. 61
1.19 ใบเบิกวัสดุ 14 ส.ค. 61
1.20  บันทึกข้อความ ขออนุมัติซ่อม 14 ส.ค. 61
2.) ตัวอย่างเอกสาร
2.1 ตัวอย่างบันทึกข้อความอนุมัติเบิกเงินโครงการฯ
4 ก.ย. 60
2.2 ตัวอย่างหนังสือเชิญวิทยากร
4 ก.ย. 60
2.3 ตัวอย่างใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนวิทยากร
4 ก.ย. 60
2.4 ตัวอย่างใบเซ็นชื่อผู้เข้าประชุม
4 ก.ย. 60
2.5 ชุดจัดซื้อจัดจ้างร้านค้า 4 ก.ย. 60
2.6 แนวปฏิบัติการขอใช้รถยนต์ราชการ
4 ก.ย. 60
2.7 การขอใช้รถราชการ  

2.8 ระเบียบขั้นตอนในการขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดจากหน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

26 ก.ย. 60