ระบบฐานข้อมูลวิทยาลัย

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

EPlogo

Search CINAHL at BCN Sawanpracharak.:

Keyword Title Author
Nursing VDO
 

 

 

 

Visitors (ตั้งแต่ 20 พ.ย. 57)

518260
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
29
369
2791
512431
11024
14294
518260

Your IP: 54.92.197.82
Server Time: 24/02/2018 03:26:03

กลุ่มงานอำนวยการ

 

 

งานบริหารทั่วไป
1.) แบบฟอร์มเอกสาร
ฝากเอกสารวันที่
1.1 แบบฟอร์มบันทึกข้อความภายใน 4 ก.ย. 60
1.2 แบบฟอร์มรายงานการพัฒนาตนเอง 4 ก.ย. 60
1.3 แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน
4 ก.ย. 60
1.4 แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการการรักษาพยาบาล
4 ก.ย. 60
1.5 แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  
1.6 แบบฟอร์มบันทึกข้อความสรุปรายงานการประชุม 4 ก.ย. 60
1.7 แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
4 ก.ย. 60
1.8 แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร 4 ก.ย. 60
1.8 แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก 4 ก.ย. 60
1.9 แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินค่าอาหาร เครื่องดื่ม 4 ก.ย. 60
1.10 แบบฟอร์มบันทึกข้อความจัดซื้อจัดจ้าง 4 ก.ย. 60
1.11 บันทึกขออนุมัติซ่อม 4 ก.ย. 60
1.12 แบบฟอร์มบันทึก จ้างรถ 4 ก.ย. 60
1.13 แบบฟอร์มบันทึกข้อความจัดซื้อจัดจ้าง 4 ก.ย. 60
1.14 แบบฟอร์มขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 26 ก.ย. 60
1.15 แบบฟอร์มเบิกค่าตอบแทนการสอน 24 พ.ย. 60
   
2.) ตัวอย่างเอกสาร
2.1 ตัวอย่างบันทึกข้อความอนุมัติเบิกเงินโครงการฯ
4 ก.ย. 60
2.2 ตัวอย่างหนังสือเชิญวิทยากร
4 ก.ย. 60
2.3 ตัวอย่างใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนวิทยากร
4 ก.ย. 60
2.4 ตัวอย่างใบเซ็นชื่อผู้เข้าประชุม
4 ก.ย. 60
2.5 ชุดจัดซื้อจัดจ้างร้านค้า 4 ก.ย. 60
2.6 แนวปฏิบัติการขอใช้รถยนต์ราชการ
4 ก.ย. 60
2.7 การขอใช้รถราชการ  
2.8 ระเบียบขั้นตอนในการขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดจากหน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 26 ก.ย. 60