นางสาวศิริพร แก้วกุลพัฒน์

ระดับการศึกษา:

วุฒิการศึกษา: 0

ความเชี่ยวชาญ: กระบวนการจิตตปัญญา,การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

รายละเอียดเพิ่มเติม...

ดร.ศรีสุดา งามขำ

ระดับการศึกษา: ปริญาเอก

วุฒิการศึกษา: 0

ความเชี่ยวชาญ: การจัดการกับความปวด

รายละเอียดเพิ่มเติม...

นางสาวนิสา ครุฑจันทร์

ระดับการศึกษา:

วุฒิการศึกษา: 0

ความเชี่ยวชาญ: การพยาบาลความเจ็บปวด หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น)

รายละเอียดเพิ่มเติม...

นางณัฏฐ์ธัญศา ยิ่งยงเมธี

ระดับการศึกษา: ปริญาโท

วุฒิการศึกษา: 0

ความเชี่ยวชาญ: การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง

รายละเอียดเพิ่มเติม...

ดร.นิธิมา สุภารี

ระดับการศึกษา: ปริญาเอก

วุฒิการศึกษา: 3

ความเชี่ยวชาญ: Patient education

รายละเอียดเพิ่มเติม...

Statistics
Today
3
Yesterday
5
This Month
99
Last Month
222
This Year
1,487
Last Year
880