ดร.ชุลีพร ปิยสุทธิ์

ระดับการศึกษา: ปริญาเอก

วุฒิการศึกษา: 3

ความเชี่ยวชาญ:

รายละเอียดเพิ่มเติม...

ดร.นิธิมา สุภารี

ระดับการศึกษา: ปริญาเอก

วุฒิการศึกษา: 3

ความเชี่ยวชาญ: Patient education

รายละเอียดเพิ่มเติม...

นางสาวนิสา ครุฑจันทร์

ระดับการศึกษา:

วุฒิการศึกษา: 0

ความเชี่ยวชาญ: การพยาบาลความเจ็บปวด หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น)

รายละเอียดเพิ่มเติม...

นางสาวศิริพร แก้วกุลพัฒน์

ระดับการศึกษา:

วุฒิการศึกษา: 0

ความเชี่ยวชาญ: กระบวนการจิตตปัญญา,การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

รายละเอียดเพิ่มเติม...

ดร.ชุติมา สืบวงศ์ลี

ระดับการศึกษา:

วุฒิการศึกษา: 0

ความเชี่ยวชาญ: การจัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง(เบาหวานความดันโลหิตสูง)

รายละเอียดเพิ่มเติม...

Statistics
Today
1
Yesterday
8
This Month
142
Last Month
201
This Year
528
Last Year
2,709