นางสาวศิริพร แก้วกุลพัฒน์

ระดับการศึกษา:

วุฒิการศึกษา: 0

ความเชี่ยวชาญ: กระบวนการจิตตปัญญา,การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

รายละเอียดเพิ่มเติม...

นางณัฏฐ์ธัญศา ยิ่งยงเมธี

ระดับการศึกษา: ปริญาโท

วุฒิการศึกษา: 0

ความเชี่ยวชาญ: การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง

รายละเอียดเพิ่มเติม...

นางสาวนิสา ครุฑจันทร์

ระดับการศึกษา:

วุฒิการศึกษา: 0

ความเชี่ยวชาญ: การพยาบาลความเจ็บปวด หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น)

รายละเอียดเพิ่มเติม...

นางศรีสุดา เอกลัคนารัตน์

ระดับการศึกษา: ปริญาโท

วุฒิการศึกษา: 0

ความเชี่ยวชาญ: การพยาบาลเด็กที่ได้รับความเจ็บปวด หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น)

รายละเอียดเพิ่มเติม...

ดร.ชุติมา สืบวงศ์ลี

ระดับการศึกษา:

วุฒิการศึกษา: 0

ความเชี่ยวชาญ: การจัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง(เบาหวานความดันโลหิตสูง)

รายละเอียดเพิ่มเติม...

Statistics
Today
1
Yesterday
9
This Month
131
Last Month
209
This Year
1,094
Last Year
880