นางศรีสุดา เอกลัคนารัตน์

ระดับการศึกษา: ปริญาโท

วุฒิการศึกษา: 0

ความเชี่ยวชาญ: การพยาบาลเด็กที่ได้รับความเจ็บปวด หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น)

รายละเอียดเพิ่มเติม...

ดร.นิธิมา สุภารี

ระดับการศึกษา: ปริญาเอก

วุฒิการศึกษา: 3

ความเชี่ยวชาญ: Patient education

รายละเอียดเพิ่มเติม...

นางสาวนิสา ครุฑจันทร์

ระดับการศึกษา:

วุฒิการศึกษา: 0

ความเชี่ยวชาญ: การพยาบาลความเจ็บปวด หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น)

รายละเอียดเพิ่มเติม...

ดร.ชุติมา สืบวงศ์ลี

ระดับการศึกษา:

วุฒิการศึกษา: 0

ความเชี่ยวชาญ: การจัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง(เบาหวานความดันโลหิตสูง)

รายละเอียดเพิ่มเติม...

ดร.ศรีสุดา งามขำ

ระดับการศึกษา: ปริญาเอก

วุฒิการศึกษา: 0

ความเชี่ยวชาญ: การจัดการกับความปวด

รายละเอียดเพิ่มเติม...

Statistics
Today
3
Yesterday
7
This Month
200
Last Month
224
This Year
1,291
Last Year
2,709